Kệ tủ DGD-014

友建有限公司
Hỗ trợ khách hàng
Hotline

0933 432 452

028.6672 2958

視頻有關 HUU KIEN
網站鏈接
在線統計

线上 : 5

来过 : 635951

產品

DGD-014 shelf

码 : DGD-014

Hotline: 0933 432 452 - 028.6672 2958
描述
友建有限公司

Representative Office in Ho Chi Minh City: 76 Kinh Duong Vuong, Ward 13, District 6 Tel: 028-66722958
Head Office / Factory: Ap Chanh, X.An Thanh, H. Ben Cau, Tay Ninh Tel: 066-3764008/9 - Fax: 066.3764003