Plastic pen box

HUU KIEN STATIONERY CO., LTD
Hỗ trợ khách hàng
Hotline

0933 432 452

028.6672 2958

Huu Kien's Video
Online statistics

Online : 2

Visited : 939849

HUU KIEN STATIONERY CO., LTD

Representative Office in Ho Chi Minh City: 76 Kinh Duong Vuong, Ward 13, District 6 Tel: 028-66722958
Head Office / Factory: Ap Chanh, X.An Thanh, H. Ben Cau, Tay Ninh Tel: 066-3764008/9 - Fax: 066.3764003